Multi Metaal bevoegd tot herwaarmerken (overstempelen)!


Op verzoek verstrekken we u bij uw produkten een keuringsdocument of hermerkverklaring waarop de heat- of chargenummer en het certificaatnummer vermeld staan. Herwaarmerken (of overstempelen) omvat het beoordelen of de gebruikte materialen volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm of klantenspecificatie worden geleverd met een keuringsrapport 3.1 of 3.2 volgens EN10204:2004. Door de markeringen uit de gebruikte basisplaat over te stempelen op de individuele producten is te traceren uit welk materiaal de producten zijn samengesteld.

Om individuele producten te mogen voorzien van het heat/chargenummer is overstempelbevoegdheid vereist. DNV GL Product Assurance B.V. heeft aan Multi Metaal toelevering Heerenveen BV de bevoegdheid verleend tot het overnemen van markeringen op haar eigen locatie. Dit staat geregistreerd onder certificaatnummer PRJC-544683-2016-PRC-NLD.